Sjukskrivning – en guide till att hantera frånvaro på grund av sjukdom

14 februari 2024 Veronica Urena

editorial

Sjukskrivning är ett faktum i arbetslivet som de flesta av oss någon gång kommer att möta, antingen som anställd, arbetsgivare eller närstående. Det är en process som möjliggör för arbetstagare att ta den tid de behöver för att återhämta sig från sjukdom eller skada, utan att behöva oroa sig för ekonomisk osäkerhet. Denna artikel syftar till att ge en grundläggande översikt över sjukskrivningsprocessen i Sverige, vad det innebär, hur man går tillväga och vilka rättigheter och skyldigheter som finns.

Vad innebär sjukskrivning?

Sjukskrivning, i sin grundläggande form, är när en anställd tillfälligt inte kan utföra sitt arbete på grund av sjukdom eller skada och är dokumenterat av en läkare. I Sverige finns det regler och system som stöttar individer under dessa tider. Den initiala perioden av sjukfrånvaro kallas för karensdag, vilket är den första dagen då en anställd är sjuk och inte erhåller någon sjuklön. Efter karensdagen är arbetsgivaren ansvarig för att betala sjuklön i upp till 14 dagar. Efter denna period tar Försäkringskassan över och betalar sjukpenning om den anställde fortfarande är oförmögen att arbeta.

Processen för att bli sjukskriven

När någon blir sjuk och inte kan arbeta, är det viktigt att följa en korrekt process för att säkerställa att de ekonomiska rättigheterna skyddas. Det första steget är att meddela arbetsgivaren så snart som möjligt. Om sjukfrånvaron varar längre än sju kalenderdagar, måste den anställde lämna in ett läkarintyg till arbetsgivaren som bekräftar oförmågan att arbeta.

Om den anställde behöver vara borta från arbetet längre än de 14 dagar som arbetsgivaren täcker, bör ett anspråk om sjukpenning skickas in till Försäkringskassan. Det är också upp till den anställde att regelbundet uppdatera både arbetsgivaren och Försäkringskassan om sin hälsostatus och förväntad återkomst till arbetet.

sjukskrivning

Rättigheter och skyldigheter under sjukskrivning

Det är inte bara den sjukskrivna som har ansvar under sjukperioden. Både arbetsgivare och arbetstagare har rättigheter och skyldigheter de måste uppfylla. Arbetstagaren har rätt till sjuklön, sjukpenning och att deras jobb skyddas under sjukfrånvaron, inom vissa ramar. Samtidigt har de skyldigheten att hålla arbetsgivaren informerad och att medverka till planer för snabbaste möjliga återgång till arbete.

Arbetsgivaren å andra sidan har skyldigheten att betala ut sjuklön och att underlätta för den anställdes återgång. Det inkluderar att göra nödvändiga arbetsanpassningar och att ha en dialog med den anställde om återgång till arbetet. Arbetsgivaren har också rätt att kräva ett läkarintyg och att vara delaktig i rehabiliteringsprocessen.

Återgång till arbetet

Efter en period av sjukskrivning är det viktigt med en lyckad återgång till arbetsplatsen. Det här innebär ofta en successiv återgång med gradvis ökat arbete och uppdrag anpassade efter individens hälsa. Samarbete mellan den anställde, arbetsgivaren och eventuella andra aktörer som kan vara involverade i rehabiliteringsprocessen är nyckeln till en framgångsrik återgång.

Fler nyheter

11 januari 2024

TV bolag i Italien